Executive Finance | 15 maart 2019

De beloning van Shell-topman Ben van Beurden is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. De baas van de olie- en gasreus ontving ruim 20 miljoen euro aan salaris, bonussen en aandelen in 2018. Een jaar geleden was dat nog een kleine 9 miljoen euro, leert het jaarverslag.

Shell presenteerde daarnaast in haar jaarverslag voor het eerst een kortetermijndoelstelling voor zijn CO2-uitstoot. Het energiebedrijf wil in 2021 een 2 tot 3 procent lagere CO2-uitstoot behalen, vergeleken met het niveau van 2016.

Shell heeft al sinds 2017 een doel voor de langere termijn. De CO2-uitstoot van zijn producten moet in 2050 zijn gehalveerd. Sommige aandeelhouders vonden dat niet ver genoeg gaan en eisten meer concrete maatregelen. Afgelopen december sprak het concern de intentie uit om de CO2-uitstoot met 20 procent te verkleinen in 2035 en regelmatig met specifieke doelstellingen te komen voor periodes van drie tot vijf jaar.

De kortetermijndoelstellingen worden daarnaast in de toekomst een structureel onderdeel van het beloningsbeleid. Daar wordt momenteel aan gewerkt, zei topman Ben van Beurden eind vorig jaar. Naar verwachting kunnen de aandeelhouders zich volgend jaar over het nieuwe beleid buigen. Een woordvoerder van Shell benadrukt dat de langetermijndoelstellingen voor 2035 en 2050 niet hard zijn in tegenstelling tot de kortetermijndoelstelling. ,,Dat betreft onze ambitie.”

Milieu-activistische aandeelhoudersclub Follow This noemt de doelstellingen van Shell ,,een stap in de richting van Parijs”, maar is niet tevreden. De doelen en ambities zijn namelijk minder streng dan het klimaatakkoord van Parijs. Ook wijst Follow This erop dat het doel van 2 tot 3 procent reductie van de CO2-uitstoot relatief is en dus uitgaat van minder uitgestote CO2 per verkochte eenheid. Als de verkoopstijging groter is dan de CO2-reductie kan Shell daardoor alsnog meer CO2 uitstoten. ,,We hebben echte, absolute reducties nodig.”

Lees meer in Executive Finance