Bij vijf olie- en gasbedrijven staan nu dezelfde klimaatresoluties op de agenda in 2019

Follow This heeft een vijfde klimaatresolutie ingediend bij het Noorse Equinor (voorheen Statoil). De resolutie is exact hetzelfde als de resoluties bij BP en Shell en vergelijkbaar met resoluties voor ExxonMobil en Chevron, die Follow This mede-indiende. Alle resoluties vragen de bedrijven om lange termijn doelen te stellen voor de emissies van hun producten (Scope 3) die aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs. Kortweg krijgen ze alle vijf het dringende verzoek: sla de weg naar ‘Parijs’ in.

Samenvatting van de klimaatresoluties die tot nu toe zijn ingediend:

• BP (ingediend door Follow This, mede-ingediend (co-filed) door ACCR)
• Shell (Follow This, mede-ingediend door ACCR)
• Chevron (mede-ingediend (co-filed) door Follow This; lead-filer wordt nog aangekondigd)
• ExxonMobil (CA100+ leden Church of England en New York state, bron: (#), daarom trok Follow This zijn resolutie terug)
• Equinor (Follow This, mede-ingediend door ACCR)

De Zeven Zusters
“We hebben besloten om niet zelf in te dienen, omdat andere investeerders daar dezelfde resoluties indienden. Daarom hebben we ervoor gekozen om een resolutie bij Equinor in te dienen,” zegt Mark van Baal van Follow This. “Ons doel is dat de olie-industrie, die het klimaatakkoord van Parijs kan maken en breken, zo snel mogelijk meedoet. Eigenlijk zou dit op de agenda van ieder olie- en gasbedrijf moeten staan. Bij Shell is gebleken dat de enigen die invloed op oliebedrijven hebben, de aandeelhouders zijn. We hopen dat investeerders Parijs-doelen bij een zesde en zevende oliebedrijf op de agenda zetten, zodat we weer kunnen spreken van de Zeven Zusters,” zegt Van Baal.

Links naar media aandacht in onder andere Financial Times, Guardian en New York Times.

Opmerkingen over de teksten van de resoluties:
De tekst van de CA100+ resolutie bij ExxonMobil bevat exact hetzelfde verzoek als de resoluties bij BP, Shell en Equinor. Deze zijn hieronder aangegeven in vet/cursief:

Shareholder Resolution at 2019 AGM of ExxonMobil
filed by Church of England en New York State

RESOLVED: Shareholders request that the Board of Directors, in annual reporting from 2020, include disclosure of short-, medium- and long-term greenhouse gas targets aligned with the greenhouse gas reduction goals established by the Paris Climate Agreement to keep the increase in global average temperature to well below 2°C and to pursue efforts to limit the increase to 1.5°C.
This reporting should cover both the corporation’s operations and products, omit proprietary information, and be prepared at reasonable cost. [read the supporting statement on the website of the New York State Comptroller]

Shareholder Resolution at 2019 AGM of 
BP plc, Royal Dutch Shell plc, Equinor ASA (“the company”)
 filed by Follow This

Shareholders request the company to set and publish targets that are aligned with the goal of the Paris Climate Agreement to limit global warming to well below 2°C.

These targets need at least to cover the greenhouse gas (GHG) emissions of the company’s operations and the use of its energy products (Scope 1, 2, and 3), and to be intermediate and long-term. […]

You have our support. [read the complete resolution here]

“Het feit dat grote institutionele beleggers nu hetzelfde gaan vragen als Follow This, is groot nieuws voor de aanpak van klimaatverandering,” zegt Mark van Baal van Follow This. “De olie-industrie kan het Klimaatakkoord van Parijs maken en breken en de aandeelhouders zijn de enige die oliebedrijven tot de orde kunnen roepen.”

“We waren positief verrast toen we de bevestiging kregen dat CA100+ leden deze sterke aandeelhoudersresolutie hadden ingediend. We stonden op het punt zelf een resolutie in te dienen bij ExxonMobil (exact dezelfde als bij Shell en BP, vandaar de korte en krachtige resolutie van 500 woorden, het maximum in de VS), maar hebben deze ingetrokken, omdat twee dezelfde resoluties averechts kunnen werken. Bij Chevron hebben we om dezelfde reden mede-ingediend in plaats van zelf ingediend.”

“We verwachten dat institutionele beleggers die de voor de Exxon klimaatresolutie stemmen, nu ook voor ons zelfde redelijke verzoek bij BP, Shell en Equinor zullen stemmen.”

Effectief
“We hebben bij Shell gezien hoe effectief klimaatresoluties zijn in combinatie met engagement,” verklaart Van Baal. Ze maakten zichtbaar dat grote beleggers een olie- en gasbedrijf willen en kunnen steunen om mee te doen aan het Klimaatakkoord van Parijs. In 2017 verraste Shell vriend en vijand met een klimaatambitie. Begin december beloofde Shell om in 2020 die ambitie te vertalen in korte-termijn klimaatdoelen (voor 3-5 jaar).
De klimaatresolutie van Follow This wordt gesteund door zes van de tien grootste Nederlandse beleggers en buitenlandse beleggers zoals de Church of England.
In 2017 en 2018 stemde 6,3% en 5,5% van de aandeelhouders voor (5% en 7% onthielden zich). “Bij Shell hebben we gezien dat 6% van de aandeelhouders haalbaar is en genoeg om een oliebedrijf in beweging te krijgen, stap voor stap (ambities in 2017, doelen in 2018).”

ExxonMobil en Chevron
Follow This had het papierwerk om exact dezelfde resolutie in te dienen bij ExxonMobil en Chevron klaar liggen. “Toen andere partijen klimaatresoluties met dezelfde vraag indienden, hebben we onze eigen resoluties ingetrokken,” zegt Van Baal. “Concrete doelen voor de uitstoot van energieproducten (Scope 3 in jargon), waren essentieel voor ons,” zegt Van Baal over de beslissing om wel of niet zelf in te dienen. “Één resolutie per bedrijf is veel effectiever dan twee concurrerende resoluties bij hetzelfde bedrijf.”

Redelijke vraag
“We blijven dezelfde redelijke vraag stellen,” zegt Mark van Baal van Follow This. “Stel doelen die aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs.”
Het grootste verschil met vorige jaren is dat de tekst nu generiek, kort en krachtig is. “We hebben de financiële argumenten samengevat in 500 woorden (maximale aantal woorden in de VS).” De essentie blijft: aandeelhouders steunen het bedrijf om mee te doen aan het Klimaatakkoord van Parijs. “We zijn blij dat dit nu bij vijf olie- en gasbedrijven op de agenda staat.”

 

Follow This is de groep van ruim 4,400 groene aandeelhouders in de olie- en gasindustrie die Shell zo ver kreeg om als eerste oliebedrijf ter wereld klimaatdoelen te beloven, dankzij de steun van grote beleggers voor de Follow This klimaatresoluties (bijvoorbeeld van Aegon en de Church of England).

De Follow This Klimaatresolutie “aandeelhouders steunen Shell om mee te doen aan het Klimaatakkoord van Parijs” kreeg de steun van zes van de tien grootste Nederlandse beleggers (Actiam, MN, Van Lanschot Kempen, Aegon, NN en Blue Sky Group).

Voor 2019 heeft Follow This drie identieke klimaatresoluties ingediend bij BP, Shell and Equinor, bij Chevron een klimaatresolutie mede-ingediend (co-filed) en steunt het een vergelijkbare resolutie bij ExxonMobil.

(#) Climate Action 100+ investors led by New York state & the Church of England have filed a shareholder resolution for ExxonMobil to set targets to reduce its emissions. Investors with $1.9tn AUM already back it, announced CA100+ on Twitter (@ActOnClimate100)

CA100+ (Climate Action 100+) is an initiative of large institutional investors to achieve the goals of the Paris Climate Agreement. One of its coordinating partners is IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) whose members include APG, Aegon, Actiam, CalPERS, and BlackRock. CA100+ members New York State and the Church of England were the lead-filers of the shareholder resolution for ExxonMobil.

ACCR (Australasian Centre for Corporate Responsibility) is an organization formed in 2012 to further corporate democracy. ACCR develops and deploys strategies to improve Australian listed companies’ performance on environmental, social and governance (ESG) risk indicators. In 2018, ACCR filed a similar resolution for the 2018 AGM of Origin Energy, that received 12% of the votes.