Groene aandeelhouders van Shell steunen Shell om zich aan te sluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs. Door het aanschaffen van een groen aandeel via Follow This (rond de 30-35 euro, afhankelijk van de koers van het aandeel Shell) steun je de missie van Follow This. Je groene aandeel staat op de beleggingsrekening van Follow This. Na aanschaf ontvang je een welkomst/bevestigings-e-mail (niet ontvangen? kijk in je spambox of mail ons op [email protected]). Deze mail is je eigendomsbewijs. In het eerste kwartaal van volgende kalenderjaar ontvang je een dividend-e-mail. Zie de FAQ over het dividend.

Als groene aandeelhouder van Shell krijg je, net als alle andere aandeelhouders, dividend (0,43 euro per aandeel per kwartaal). Aangezien jouw aandeel op de beleggingsrekening van Follow This staat, wordt daar ieder kwartaal dividend gestort.

We vragen elk eerste kwartaal aan alle nieuwe groene aandeelhouders van het voorgaande kalenderjaar of ze het dividend zelf willen houden of ze het aan Follow This schenken om de organisatie te financieren, via de jaarlijkse dividend-e-mail.

  • Als je je dividend graag zelf wilt ontvangen, kun je dat laten weten per reply-e-mail op de dividend-e-mail.
  • Als we je dividend mogen gebruiken voor de financiering van Follow This, dan hoef je niet te reageren op de dividend-e-mail.

In beide gevallen blijft het aandeel, inclusief de eventuele waardestijging van jou.

De meeste groene aandeelhouders laten hun dividend aan Follow This, ook omdat het veel werk is om jaarlijks 1,40 euro over te maken (nu nog na heffing van dividend-belasting).

Op de beleggingsrekening van Follow This staan ruim 4.150 aandelen (stand 1 januari 2019).

De andere aandelen, op de website, zijn van Shell aandeelhouders die “mee doen met eigen aandelen”.

Voor leden die aandelen Shell in eigen beheer hebben (en het dividend op hun eigen rekening krijgen), verandert er niets. Die blijven hun dividend op eigen rekening ontvangen.

Je kunt Follow This financieel steunen door hier te klikken. Bij voorbaat dank je wel.

Theoretisch als de meerderheid van de aandeelhouders voor ons voorstel stemt. In de praktijk luisteren beursgenoteerde bedrijven al naar aandeelhouders als ze een klein deel van de aandelen in handen hebben. Vooral wanneer ze gelijk hebben en een voorstel doen waar andere aandeelhouders niet tegen kunnen zijn.

Het bekendste Nederlandse voorbeeld hiervan is het hedgefonds TCI dat met klein deel van de aandelen ABN Amro dwong om te splitsen en aan de hoogste bieder te verkopen. TCI was echter gericht op korte termijn winst. Wij zijn gericht op lange termijn winst.

Wanneer we in mei spreken namens duizenden aandelen, zal Shell ons serieus moeten nemen. We gaan door tot Shell zich voldoende gesteund voelt om het roer om te gooien.

Als reactie op de steun voor de resolutie in 2017 beloofde Shell van koers te veranderen. Shell belooft de uitstoot van zijn producten te halveren. Op de AVA van 2018 kunnen aandeelhouders deze nieuwe koers van Shell steunen door voor deze resolutie te stemmen.

Shell luistert naar iedere aandeelhouder. Op de aandeelhoudersvergadering luistert Shell-directeur Ben van Beurden geduldig naar Greenpeace en Milieudefensie, die één aandeel hebben. Vervolgens gaat hij weer over tot de orde van de dag.

Wanneer duizenden aandeelhouders en pensioenfondsen hem als aandeelhouder vragen het roer om te gooien, dan zal hij daar naar moeten luisteren.

Jij kunt één van die duizenden zijn. Uiteindelijk is het net als stemmen: theoretisch doet jouw ene stem er niet toe, maar praktisch, als één van de duizenden, wel.

Ben van Beurden heeft nu een paar duizend e-mails ontvangen van nieuwe, groene aandeelhouders die hem vragen om een koerswijziging. Daar moet hij op reageren.

Stuur jij het volgende mailtje aan Ben van Beurden? Na het kopen van een groen aandeel kun je hem met één click een mail sturen.

Waar zou jij je geld in investeren: in grondstoffen die steeds duurder worden of in technologieën die steeds goedkoper worden?

Shell hoeft zijn olieplatforms en raffinaderijen niet van vandaag op morgen te sluiten. Het moet vooral winst blijven maken met olie en gas, nu het nog kan.

Wij willen alleen dat het die winsten investeert in duurzame energie in plaats van nog meer en nog duurdere fossiele energie.

Shell investeert nu bijvoorbeeld miljarden per jaar om olie te zoeken. Die olie komt pas jaren later naar boven. Dat geld kan het beter investeren in een windpark op zee dat direct elektriciteit en geld genereert.

Dat zou je denken. Shell is beroemd om zijn toekomstscenario’s. Die voorspellen een verdubbeling van de energievraag in 2050. Shell denkt dat die vraag zonder fossiele brandstoffen niet kan worden ingevuld.

Shell zet op dit moment al zijn denkkracht in om de laatste resten olie en gas uit de aarde te halen. Tegen steeds hogere kosten, steeds dieper in de aarde, steeds verder op de oceaan en steeds vervuilender. Shell denkt dat zijn aandeelhouders niet anders willen dat ze zo lang mogelijk doorgaan met olie en gas winnen. Wie al honderd jaar olie wint, kan zich moeilijk voorstellen dat het ook anders kan.

Probeer je eens te verplaatsen in Ben van Beurden, de topman van Shell. Sinds zijn afstuderen als scheikundig ingenieur in Delft werkt hij bij Shell. Hij heeft de top bereikt door zich succesvol te conformeren aan de business van Shell: olie en gas. En door daar heel goed in te zijn, anders had hij de top niet bereikt. Kun je van hem verwachten dat hij uit zichzelf zegt: we gaan het nu anders doen?

Waarom maken we ons zo druk over Shell? Waarom negeren we Shell niet gewoon en trekken we ons eigen plan met schone energie? Natuurlijk moeten we doorgaan met het isoleren van onze huizen, het plaatsen van zonnepanelen, het kopen van elektrische auto’s, minder vliegen, minder vlees eten, of welke andere acties dan ook.

Optimisten geloven dat de groene revolutie van onderaf komt en dat ze Shell niet nodig hebben. Zonder Shell komt de overgang naar nieuwe energie er inderdaad ook.

Wij zijn denken dat het veel sneller kan als Shell meedoet. Wij denken dat de noodzakelijke snelle transitie naar schone energie alleen mogelijk is als iedereen meedoet. Een gigant als Shell kan het proces in een stroomversnelling brengen.

Shell laat duurzame energie niet volledig links liggen: het energieconcern is mede-eigenaar van de Braziliaanse joint venture Raizen, dat op grote schaal suikerriet omzet in ethanol. De meeste Braziliaanse auto’s rijden op ethanol. Daarnaast is Shell (mede-)eigenaar een windpark voor Egmond aan Zee en 8 windparken in de Verenigde Staten.

Het zijn deels erfenissen uit de jaren negentig, toen olie- en gasmaatschappijen hun koers leken te verleggen naar duurzame energie. ‘Energiebronnen als zon en wind hebben we geprobeerd,’ zei CEO Ben van Beurden in 2014 in een interview in Shells bedrijfsblad Venster. En hij vervolgt: ‘maar dat werkte niet voor een bedrijf met onze vaardigheden en expertise.’

De investeringen die Shell nu doet in duurzame energie vallen in het niet bij de investeringen in fossiele energie. Dat is rampzalig voor het milieu, maar op termijn ook voor Shell zelf. Vergelijk het met Kodak, het fotobedrijf dat aan de wieg stond van de digitale fotografie, maar er geen brood in zag. Kodak hield vast aan wat ze al jarenlang deed: fotorolletjes verkopen. De angst om te veranderen kostte het bedrijf de kop. Dat lot hangt Shell ook boven het hoofd.

Shell is het gelukkig van plan. Na jaren afwezigheid in de offshore-windindustrie (waar Shell juist zo kunnen excelleren) gaat Shell nu samen met onder andere Eneco een windpark bouwen op de Noordzee.

Je kunt een groen aandeel cadeau doen via deze link (klik).

We sturen je vervolgens een symbolisch groen aandeel om te printen en cadeau te doen. Na twee weken krijgt de ontvanger een welkomstmail (zodat een verrassing blijft) en voegen we zijn of haar e-mailadres toe aan onze mailinglijst, zodat hij of zij vanaf dat moment onze updates ontvangt. Die welkomstmail is tevens het eigendomsbewijs van het groene aandeel (dat op de beleggingsrekening van Follow This staat).

Geen mail ontvangen? Kijk in je spambox of stuur een mail naar [email protected]

De belangrijkste eisen zijn (1) Shell spreekt de ambitie uit om een energiebedrijf zonder emissies te worden en zet een stip op de horizon om zo ver te zijn, bijvoorbeeld 2050, (2) Shell stopt met investeren in het zoeken naar nieuwe olie- of gasreservoirs (bijvoorbeeld op de Noordpool) en het kopen van nieuwe olie- of gasreserves (bijvoorbeeld het Britse gas- én oliebedrijf BG Group) en (3) Shell gaat investeren in duurzame energie (bijvoorbeeld een windpark op de Noordzee).

De keuze tussen dividend en duurzaamheid is een vals dilemma. Shell keert jaar in jaar uit ongeveer 10 miljard euro winst uit en investeert ongeveer 30 miljard, veelal in lange termijn exploratie, bijvoorbeeld zoeken naar olie op de Noordpool, wat pas na 2030 geld zou opleveren. Follow This vraagt om dividend te blijven uitkeren en die 30 miljard niet meer te investeren in fossiele brandstoffen maar in duurzame energie. Geld verdienen met fossiele energie is niet houdbaar op lange termijn, omdat de kosten van winning stijgen en de opbrengsten volledig afhankelijk zijn van de olieprijs, die fluctueert. Afgelopen jaar, toen Shell miljarden moest afschrijven op dure fossiele projecten (bijvoorbeeld 7 miljard op de Noordpool) was een voorbode van de onhoudbaarheid van het huidige business model. Juist door in duurzame energie  (dalende kostprijs) te investeren stellen ze het dividend op lange termijn veilig.

Bijvoorbeeld door de overname van de BG Group en in het afvangen en opslaan van CO2.

Gas wordt gezien als een transitie-brandstof. Ten onrechte. Aardgas is de light sigaret van de olie-industrie. We moeten niet 10, 20 of 30 procent minder CO2 uitstoten. We moeten naar nul. Follow This vindt dat we de stap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie in één keer moeten zetten en dat aardgas de overgang alleen maar vertraagt. Het kan, dus waar wachten we nog op? Lees het hele verhaal hier.

Ten tweede is aardgas een bijna 100 keer sterker broeikasgas dan CO2. Wanneer er maar een klein beetje lekt bij winning en transport, is het hele voordeel van aardgas ten opzichte van olie en kolen teniet gedaan.

Ten slotte: de overname van de BG Group is verkocht als de overname van een gasbedrijf. In werkelijkheid heeft Shell met BG ook heel veel olie gekocht. Op korte termijn (komende 10 jaar) is de verhouding 30 procent olie, 70 procent aardgas. Op lange termijn (na die eerste 10 jaar) is de verhouding 50/50, waaronder moeilijk winbare diepzee-olie voor de kust van Brazilië.

Na het kopen van een groen aandeel, kun je Shell CEO Ben van Beurden per e-mail laten weten dat je hem steunt om het roer om te  gooien. Na betaling van je groene aandeel of het vergroenen van je aandelenportefeuille kun je een e-mail aan Ben van Beurden sturen door op de button “E-mail Ben van Beurden” te drukken.

Sommige browsers werken niet in combinatie met sommige e-mailprogramma’s.

Vraag ons in dat geval het e-mailadres van Ben van Beurden. Je kunt de volgende teksten gebruiken en naar eigen inzicht aanpassen. Dat wordt extra gewaardeerd.

Onderwerp: Change the world 

Dag Ben,

Ik geloof dat jij de wereld kunt veranderen.

Als aandeelhouder van Shell wil ik je laten weten dat ik een nieuwe koers van Shell verwacht.

Ik wil dat Shell het roer omgooit en overstapt op duurzame energie.

Jij kunt het verschil maken. Daarom ben ik aandeelhouder geworden.

Mijn steun heb je.

========================================

Als je je eigen aandelen vergroent, kun je de volgende tekst gebruiken:

Onderwerp: Change the world

Dag Ben,

Wij geloven dat jij de wereld kunt veranderen.

We hebben al jaren aandelen Shell in portefeuille en willen je laten weten dat we een nieuwe koers van Shell verwachten.

We willen dat Shell het roer omgooit en overstapt op duurzame energie.

Jij kunt het verschil maken.

Onze steun heb je.

Na het kopen van een groen aandeel, kun je je vrienden per e-mail laten weten dat je een aandeel Shell hebt gekocht. Wanneer de button “E-mail je vrienden” niet goed werkt (in sommige e-mailprogramma’s in combinatie met sommige browsers), kopieer dan onderstaande e-mail:

Onderwerp: Change the world: buy Shell

Hoi,

Ik ben aandeelhouder van Shell geworden via Follow This.

Samen met duizenden activistische aandeelhouders bewegen we Shell om het roer om te gooien en voor schone energie te gaan.

Wanneer Shell het voortouw neemt, gaat de noodzakelijke wereldwijde overgang naar duurzame energie veel sneller.

Doe je ook mee?

Word groene aandeelhouder van Shell via www.follow-this.org

De waarde van je aandeel kan fluctueren. Je aandeel kan zowel waardeloos worden (bijvoorbeeld als Shell niet duurzaam wordt) als meer waard worden (wanneer Shell naar je luistert).

Je betaalt eenmalig de actuele koers van het aandeel Shell plus vijf euro (*). Hiervan kopen we een aandeel voor je, betalen we de transactiekosten en financieren we de beweging.

Je doet dus geen donatie, maar een investering. Het is een aandeel in een betere toekomst. Wanneer Shell naar ons luistert, wordt je aandeel op lange termijn meer waard.

Disclaimer

  • Follow this is een zelfstandige beweging
  • Follow this is geen onderdeel of initiatief van Shell
  • Follow this is geen energieleverancier
  • Follow this opereert buiten AFM-toezicht
  • (*) om precies te zijn: de openingskoers van die dag, naar boven afgerond op hele euro’s, plus vijf euro transactie- en administratiekosten